Badanie satysfakcji a rotacja pracowników

Sytuacja na rynku pracy komplikuje się, gdy przedsiębiorstwa cierpią na luki w zatrudnieniu, a tymczasem brakuje odpowiednich kandydatów. Problem niedoboru talentów spotyka coraz więcej organizacji. Doprowadza to do sytuacji, w której to pracodawcy coraz częściej muszą starać się utrzymać pracownika w szeregach firmy. Najczęściej dotyczy to fachowców o wąskiej specjalizacji lub pracowników, na których panuje aktualnie zapotrzebowanie.

Rotacja pracowników, polegająca na odchodzeniu dotychczasowych i przyjmowaniu nowych osób bywa poważnym problemem, który może skutecznie zablokować funkcjonowanie pewnych działów, a nawet większych struktur przedsiębiorstwa.


Jak zatrzymać pracownika w firmie

Dlaczego rotacja pracowników jest zjawiskiem niepożądanym?

Negatywne skutki fluktuacji pracowników dotyczą kwestii finansowych oraz organizacyjnych. To zjawisko ściśle wiąże się z procesem rekrutacji. Każde wymówienie umowy uruchamia procedury związane z pozyskaniem nowego kandydata. Rekrutacja pracowników wiąże się z kosztami zatrudnienia headhuntera lub firmy rekrutacyjnej. W innym wypadku natomiast obciąża nowymi obowiązkami pracowników działów personalnych, którzy w krótkim czasie muszą zebrać dokumenty kandydatów, przeanalizować je oraz przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne. W dalszym etapie nowo zatrudniony pracownik będzie musiał przejść odpowiednie szkolenia (znów kwestie finansowe) i wdrożyć się w tryb pracy. Cały ten proces wymaga określonej ilości czasu i obciąża budżet firmy. Poza tym zanim nowa osoba zostanie przyjęta, ktoś musi wykonywać obowiązki pracownika, na którego stanowisku panuje wakat. Najczęściej te zadania przejmują współpracownicy, co nie wpływa pozytywnie na ich efektywność pracy.


Co prowadzi do nienaturalnej fluktuacji pracowników?

Zmiany w zatrudnieniu mogą mieć naturalny przebieg, kiedy wiążą się z odejściami na emeryturę. Częściej jednak są tego zupełnie inne powody. Wśród wymienianych przez ekspertów ok. 70% dotyczy kwestii braku satysfakcji z pracy, natomiast reszta to powody organizacyjne (zmiana struktur, reorganizacja, ograniczanie zatrudnienia).

Nie ma w tym nic dziwnego, że pracownicy, którzy odczuwają brak satysfakcji zawodowej próbują poprawić swoją sytuację. Najczęściej po prostu rozglądają się za lepszymi warunkami u konkurencji, by tam znaleźć zatrudnienie. Niezadowolenie u pracownika może prowadzić wówczas do dwóch postaw – zmiany miejsca pracy lub wypalenia zawodowego. Każda z nich niesie negatywne skutki dla obecnego pracodawcy.

Badania poziomu satysfakcji pracowników mogą wykluczyć oba te zjawiska i uchronić organizację od ich konsekwencji. W praktyce zlecenie takiego badania jest bardziej opłacalne niż uruchamianie machiny rekrutacji i selekcji pracowników, czy szukanie alternatywnych metod utrzymania personelu. Monitorowanie zadowolenia pracowników pomoże zwiększyć ich lojalność względem firmy. Zmniejszy poziom fluktuacji opiera się na znanej zasadzie: lepiej zapobiegać, niż leczyć.