Metody badania satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników potrzebne jest w każdej organizacji. Dzięki opiniom osób, zajmujących różnorodne stanowiska, właściciele firmy dowiadują się wiele na temat jej funkcjonowania. By badanie satysfakcji pracowników było jednak skuteczne, warto przemyśleć, w jaki sposób je przeprowadzić.


Pracownicy wypełniają kwestionariusze

Jeden kwestionariusz…

Satysfakcję i poziom zaangażowania pracowników badają najczęściej firmy zewnętrzne. Zapewnia to pracownikom anonimowość, a firmie – zwiększony poziom obiektywności testów. Badanie takie przeprowadza się zazwyczaj w formie kwestionariusza. Osobom zatrudnionym w firmie zadaje się różnego rodzaju pytania, mające zweryfikować ich stosunek do organizacji, szefostwa oraz samych siebie. Analiza odpowiedzi udzielanych w takim kwestionariuszu pomoże stwierdzić, jak pracownicy postrzegają całość przedsiębiorstwa oraz swoje w nim miejsce. Satysfakcja pracowników ściśle łączy się także z poziomem ich zaangażowania, często wykorzystuje się więc tzw. metodę Gallupa (inaczej Q12). Jest to klasyczny zestaw 12 pytań, sprawdzający właśnie zaangażowanie ludzi w wykonywaną przez nich pracę.


… czy kilka?

By badanie satysfakcji pracowników było jednak naprawdę całościowe i odzwierciedlało ich rzeczywiste nastawienie do pracy, nie wystarczy jeden kwestionariusz. Dobrze jest wykorzystać kilka złożonych metod, weryfikujących różne aspekty bycia zatrudnionym w danej firmie. Można zacząć np. od badania ogólnego klimatu, panującego w organizacji, czyli tego, jaki rodzaj relacji zachodzi nawzajem pomiędzy poszczególnymi pracownikami oraz pomiędzy nimi a ich przełożonymi. W tym celu także można oczywiście wykorzystać kwestionariusz lub ankietę.

Oprócz przeprowadzenia standardowego badania, dobrze jest ocenić także poziom motywacji pracowników oraz określić, jakie czynniki szczególnie na nią wpływają. Przydatną metodą może się także okazać ustrukturyzowany wywiad indywidualny, zawierający pytania o atmosferę w pracy, relacje, wynagrodzenie, przepływ informacji itd. Następnie można przeprowadzić wywiad grupowy, np. w formie warsztatów. Pracownicy mogą starać się odpowiadać wtedy na pytania o to, czego nie lubią w firmie, a co im się podoba, co chcieliby zmienić, co może być przyczyną firmowych konfliktów itd.

Badanie satysfakcji pracowników pochłania środki finansowe i czas, warto jednak zdecydować się na jego regularne przeprowadzanie. Sugestie pracowników zawsze są cenne i z pewnością przyczynią się one do polepszenia funkcjonowania firmy.