Satysfakcja u źródeł efektywności

Efektywny pracownik

Dobrze funkcjonująca organizacja to nie tylko taka, w której system sprzedaży usług lub towarów działa sprawnie. Fundamentem dobrze prosperującej firmy są pracownicy, zadowoleni z warunków swojej pracy. Na powstawanie  tego rodzaju satysfakcji składa się kilka najważniejszych czynników.

Istotna jest nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale także to, jak pracownik czuje się w swoim miejscu pracy - czyli to, jaki stosunek mają do niego menedżerowie oraz współpracownicy. Nie bez znaczenia są także fizyczne warunki, w jakich dana osoba wykonuje swoje obowiązki. Trudno odczuwać bowiem satysfakcję, kiedy stanowią one np. zagrożenie dla zdrowia.

Krótko mówiąc, to jak firma radzi sobie w branży, zależy od efektywności działania pracowników - a na nią wpływa właśnie satysfakcja.