Badanie satysfakcji pracowników – po co się je przeprowadza?

Nadrzędnym celem stosowania badania satysfakcji pracowników jest poprawa zadowolenia z warunków pracy oraz zwiększenie poziomu motywacji i zaangażowania do wykonywania dalszych obowiązków. Te aspekty zaś wpłyną na lepszą wydajność pracy zatrudnionych, która przełoży się na sukces całej organizacji. W jaki sposób to osiągnąć?


Poziom satysfakcji pracownika

Źródło informacji

Do osiągnięcia głównego celu prowadzi jednak długa droga, która wymaga podjęcia także innych decyzji na polu zarządzania zasobami ludzkimi. Przede wszystkim badanie poziomu zadowolenia z pracy dostarcza aktualnych i rzeczywistych informacji na temat struktur przedsiębiorstwa, dzięki którym kadra zarządzająca dokładnie wie, jakie aspekty funkcjonowania organizacji wymagają interwencji. Monitorowanie satysfakcji pracowników pozwala na zaplanowanie kolejnych działań HR, takich jak zmiany organizacyjne lub wdrożenia nowych narzędzi zarządzania.


Cele podrzędne

Badanie przeprowadza się, po to aby:

  • 1. Określić ogólną opinię pracowników na temat organizacji, warunków zatrudnienia oraz aspektów dotyczących wykonywania obowiązków służbowych, identyfikacji z marką.
  • 2. Poznać poglądy i nastroje konkretnych pracowników związane z osobistymi postawami w pracy, dotyczące poziomu samorealizacji, zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa oraz zagwarantowania stabilności zatrudnienia.
  • 3. Zbadać poziom dopasowania do stanowiska, wykorzystywania wiedzy i kompetencji przez pracownika.
  • 4. Poznać stan motywacji i zaangażowania w wykonywane obowiązki, w tym określenie czynników wpływających na motywację lub jej zanik.
  • 5. Wykryć zagrożenia dotyczące poszczególnych pracowników, np. wypalenie zawodowe, frustracja.
  • 6. Wykryć zagrożenia dotyczące struktur organizacji: konflikty, bariery komunikacyjne, błędy w zarządzaniu itd.
  • 7. Zbadać oczekiwania personelu względem sposobu zarządzania, warunków zatrudnienia i pracy, wynagrodzenia, możliwości rozwoju itp.
  • 8. Określić czynniki wpływające na zwiększenie poziomu satysfakcji zawodowej pracowników.

Zgodność pomiędzy oczekiwaniami oraz potrzebami pracowników z warunkami środowiska pracy gwarantuje wysoki poziom zadowolenia. Natomiast rozbieżności w tym aspekcie prowadzą do frustracji, spadku motywacji do pracy i podejmowania dalszych działań. Stałe monitorowanie satysfakcji personelu pozwala wyeliminować zagrożenia oraz zmniejszyć fluktuację pracowników.